Все, що необхідно знати про інвестування капіталу!

Інвестування

Все, що необхідно знати про інвестування капіталу!

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Комментариев нет 10,351 просмотров

Зміст:

Інвестування, якщо розглядати його з простої точки зору — це вкладення своїх коштів для збільшення капіталу, пов'язане з ризиком.

При застосуванні цього методу збільшення накопичень мається на увазі, що ваші заощадження почнуть працювати на вас.

Багато хто з нас звикли, що для того, щоб стати багатим, ми повинні посилено і напружено працювати на роботі з ранку до вечора. Але ж є межа усім людським силам і можливостям. Тому слід знаходити інші, більш ефективні методи заробітку. Якраз інвестування і стане вашим пропуском у світ фінансової незалежності.

Але для того, щоб починати користуватися всіма інвестиційними інструментами, ви повинні розуміти, що таке інвестування, на що воно спрямоване, як діють різні способи вкладення грошей і отримання доходів.

Об'єкти інвестування

 

Перш ніж приступати до інвестування, ви повинні ознайомитися з об'єктами інвестування.

Об'єктами інвестування називається те, куди ви можете вкласти свої кошти або капітал в іншому вигляді для отримання доходу або користі.

Сьогодні успішно працює маса об'єктів інвестування і перед кожним починаючим інвестором, обов'язково стоїть питання про те, який об'єкт вибрати і при цьому максимально, на скільки це можливо, знизити рівень ризику втратити свій капітал.

Важливо знати: правильний підхід до вибору об'єкта інвестування стане запорукою вашої успішної інвестиційної діяльності. Надалі, ви можете вибрати не один, а кілька інструментів інвестування, що значно знижує ризик втрати накопичень і підвищує обсяг доходу.

Об'єкти інвестування:

 • Ринок нерухомості;
 • Цінні папери;
 • Депозити;
 • Земельні ділянки;
 • Антикваріат;
 • Власна підприємницька діяльність;
 • Дорогоцінні метали.

При цьому, всі об'єкти інвестування ще розрізняються і своєю спрямованістю: це може бути державне інвестування, соціальне, комерційне та економічне.

Об'єкти інвестування

Багато інвесторів також застосовують і такі види вкладів, які володіють циклами інвестування. Наприклад, ви можете вкласти свої кошти в якийсь певний етап наукової дослідницької роботи, в випробування, в повний виробничий процес і т.д.

Які бувають види інвестування?

 

Щоб грамотно вкласти свої кошти і отримати гарантований дохід, ви повинні розбиратися в класифікації існуючих інвестицій і розуміти, в чому полягають їх особливості і в чому відмінності.

Сьогодні розрізняють два основних види інвестування: реальний і портфельний.

 1. Портфельні інвестиції являють собою цілий комплекс інвестиційних об'єктів і можуть складатися з вкладень в цінні папери, нерухомість, дорогоцінні метали, банківські вклади і т.д. Як правило, такі портфелі управляються фінансовими консультантами або інвестиційними фондами.
 2. Реальні інвестиції. При реальних інвестиціях ви повинні придбати справжні активи, які в свою чергу, можуть носити матеріальний або нематеріальний характер.

До таких активів належать:

 • Земля;
 • Інтелектуальна власність;
 • Товарні знаки;
 • Приміщення;
 • Виробництво;
 • Оборотний і основний капітал.

Дані типи активів носять довгостроковий характер.

Також реальні інвестиції поділяються на:

 • Інвестування у власні об'єкти бізнесу для того, щоб модернізувати їх і поліпшити ефективність виробництва;
 • Вкладення в нове виробництво;
 • Екстенсивні інвестиції, що проводяться для розширення виробництва і підвищення обсягу випуску продукції;
 • Вкладення в чужий об'єкт бізнесу;
 • Інвестування в державні об'єкти управління за їх вимогою.

Залежно від того, на який термін інвестор здійснює свої вкладення, розрізняють короткострокові інвестиції, строком до року і довгострокові, якщо період інвестування становить більше п'яти років.

Інвестиції можуть носити непрямий і прямий характер. При непрямих вкладеннях, інвестор не є прямим учасником процесу інвестування, а всіма процесами керують інвестиційні фонди.

При прямому інвестуванні, вкладник сам бере участь у всіх процесах, вибираючи об'єкти вкладення.

Види інвестування

Інвестиції також відрізняються учасниками процесу інвестування:

 • Приватні інвестиції здійснюють приватні та юридичні особи;
 • Державні інвестиції, при яких кошти залучають державні органи (наприклад, беруть гроші з бюджету);
 • Змішані вклади проводять юридичні та фізичні особи, залучаються державні органи, інвестиційні фонди і т.д .;
 • Інвестиції іноземного характеру здійснюються окремими іноземними особами або компаніями;
 • Спільні інвестиції здійснюють кілька країн.

Як ми вже відзначили, найважливіше в інвестуванні — це грамотний підхід до об'єктів вкладення, з мінімальним ризиком втрати своїх капіталів. Тому інвестиції характеризуються ще двома показниками: прибутковістю і ризиком. При цьому, чим вище рівень прибутковості, тим більше підвищується ризик. Залежно від прибутковості і ризиків, інвестиції бувають:

 • Високоприбуткові інвестиції, що приносять високий прибуток з показниками ризиків вище середнього;
 • Середньодохідні із середнім рівнем ризику;
 • Низькодохідні з показником ризику нижче середнього;
 • Безприбуткові інвестиції не приносять прибутку, а вкладаються в соціальні програми та проекти.

Інвестиції носять зовнішній чи внутрішній характер. Тут визначальним чинником служить, куди вкладник спрямовує свої інвестиції — всередині країни або в інші держави.

Види інвестування за типом вкладу:

 • Первинні інвестиції — це активи, які вкладник сам формує з власних накопичень або кредитних коштів;
 • Дезінвестиції можна сформувати з раніше вкладених капіталів або вилучити кошти з обороту.

За сумісністю об'єктів інвестування відрізняють:

 • Взаємозалежні, тобто пов'язані між собою;
 • Взаємовиключні, тобто мають схожі виробництва, товари і т.д .;
 • Незалежні, в яких всі об'єкти інвестування не пов'язані один з одним.

Цілі інвестування

 

Основною метою капіталовкладень, є отримання прибутку з мінімальним ризиком втрати інвестицій.

Цілі інвестування класифікуються залежно від того, який тип стратегії був обраний для отримання прибутку:

 • Інвестиції для додаткового прибутку. Як правило, ці вкладення дозволяють отримати в короткий період часу додатковий і стабільний дохід. Наприклад, це банківський вклад або цінні папери;
 • Інвестиції диверсифікаційного характеру допомагають не тільки збільшувати капітал, але і знижують ризик втрати коштів. Наприклад, якщо ви втратили деяку частину доходу, який надходив з вашого основного джерела, то диверсифікація дозволяє істотно знизити ризик втратити весь свій капітал і залишитися без грошей;
 • Вкладення для збільшення капіталу безпосередньо спрямовані на збільшення прибутку, шляхом вкладення фінансових коштів у різні об'єкти інвестування (купівля нерухомості або будівництво);
 • Інвестиції, що підвищують ліквідність вільних фінансових коштів при максимально сприятливих для інвестора умовах. Інвестор вкладає свої кошти в ті об'єкти інвестування, які в даний момент гарантовано можуть дати високий і стабільний дохід без ризику втрат;
 • Інвестиції, при яких зменшується підприємницький ризик.

Незалежно від того, які цілі інвестування, вони завжди мають одну загальну спрямованість — отримати дохід від використання своїх вільних коштів.

Як і при будь-якому виді підприємницької діяльності, інвестування пов'язане з ризиком втрати вкладень, причому, чим вище очікуваний дохід, тим вище і ризики.

Цілі інвестування

Розповсюджені інвестиційні ризики

 

Інвестиційні ризики, які супроводжують всі види інвестування, можна розділити на систематичні, які в свою чергу поділяються на зовнішньоекономічні та внутрішньоекономічні. Отже, в першому випадку, ризик пов'язаний із зовнішньою економічною діяльністю, а в другому — з економічними процесами, що відбуваються всередині країни.

Ці види ризику можна ще розділити:

 • Соціально-економічні об'єднують у собі політичні аспекти всіх процесів, які відбуваються в країні і впливають на економіку;
 • Екологічні ризики характеризують втрату капіталів внаслідок екологічних катастроф та природних катаклізмів;
 • Ризики від державного регулювання та законодавчих змін;
 • Кон'юнктурні ризики пов'язані з тими змінами, які можуть відбуватися на окремому сегменті ринку або стосуватися всієї економічної ситуації;
 • Інфляційні ризики проявляють себе при високому рівні інфляції;
 • Інші ризики — це ціла група ризиків, що включають в себе недобросовісних партнерів, невиконання зобов'язань, економічні злочини і.т.д.

Специфічні ризики інвестування

Специфічні ризики частіше пов'язані з непрофесіоналізмом людей, що ведуть інвестиційну політику, безграмотним розподілом коштів, які виділені для інвестування. Такий тип ризику можна виправити і знизити, але все залежить від того, які об'єкти для інвестування вибирає вкладник і наскільки він передбачає всі ризики.

Специфічні ризики бувають:

 • Ризик інвестиційного портфеля, який формується внаслідок зниження якості об'єктів інвестування.

Поділяється на:

 1. Капітальний — інтегральний ризик портфеля, прямо пов'язаний з погіршенням його якостей;
 2. Селективний можливий у тому випадку, якщо був неправильно оцінений об'єкт інвестування для включення його в інвестиційний портфель;
 3. Ризик незбалансованості може виникнути внаслідок того, що відбулося порушення балансу між вкладенням і джерелом їх фінансування за показниками їх ліквідності, ризику і прибутковості;
 4. Ризик зайвої концентрації безпосередньо пов'язаний з вузьким спектром обраних об'єктів інвестування.
 • Ризики об'єктів інвестування, що відбуваються незалежно від того, яким чином відбувається інвестування: окремо чи в складі портфеля інвестицій.

Крім вище перерахованих ризиків інвестування, можна відзначити:

 • Країновий, прямо пов'язаний з економічною ситуацією в тій країні, в якій ви ведете свою інвестиційну діяльність;
 • Галузевий проявляє себе тоді, коли погіршується економічне становище тієї галузі, в яку ви вклали кошти;
 • Регіональний відбувається на тлі нестабільності економіки в окремому регіоні;
 • Часовий характеризується помилкою, допущеною при розрахунку того періоду, який ви визначили для інвестування об'єкта;
 • Ліквідний ризик виникає в тому випадку, якщо змінилися інвестиційні якості об'єкта, в який ви вклали свої кошти;
 • Кредитний ризик відбувається через порушення зобов'язань з боку поручителя, емітента або позичальника;
 • Операційний безпосередньо пов'язаний з порушенням в технології проведення інвестиційних операцій, збої в комп'ютерних системах і т.д.

Крім перерахованих, існує ще й валютний ризик, яким можуть піддаватися приватні особи і компанії, що проводять свої платежі в тій валюті, вартість якої не визначена на найближче майбутнє.

Інвестиційні ризики

Як бачите, інвестування включає в себе безліч понять і напрямків, з якими ви повинні ознайомитися і зрозуміти всі механізми вибору об'єктів інвестування, управління ризиками, аналізом тих сегментів ринку, де ви збираєтеся здійснювати свою інвестиційну діяльність.

Для початківців інвесторів все вищеописане може створити «кашу в голові», в результаті чого взагалі страшно буде починати інвестування. Впоратися з такою ситуацією допоможуть фундаментальні знання з управління особистими фінансами та інвестування, які ви отримаєте в безкоштовному відео курсі. І пам'ятайте: «Дорогу осилить той, хто йде». Успіхів вам!

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to LiveJournal

Получите доступ Бесплатно к видео курсу сейчас и узнайте:

-Тайные законы денег, которыми пользуются миллионеры;
-Как получать 30-40% годовых с гарантиями как у банка;
-Как сохранить и приумножить деньги в условиях кризиса.

Есть что сказать? Не держите в себе: прокомментируйте:

Комментарии Facebook

Читайте также

 • 23

  Що таке “ринок страхування” та як він функціонує в Україні?

  Ринок “страхування” для пересічного громадянина сьогодні звучить досить неоднозначно та абстрактно. З однієї сторони, асоціативно, керуючись власним пострадянським досвідом ми згадуємо “соцстрах”, праобраз “солідарної системи пенсійного страхування”, “відновлення тимчасової втрати працездатності”, з іншої – абсолютно...

  Поделиться в соц. сетях

  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal

 • частные пенсионные фонды

  Як працюють приватні пенсійні фонди і чи реально в Україні накопичити на пенсію в 170 тис. грн на місяць?

  Що відбувається з пенсійною реформою в Україні? Поки нічого хорошого. Подбати про гідну пенсію в старості слід самостійно, не сподіваючись на державу. Як розповів НВ Бізнес керівник департаменту з питань маркетингу та продажів «ОТП Капітал», член ради...

  Поделиться в соц. сетях

  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal

Коментувати

Name*

Email

Website